Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/22


Předmět kontroly:

Daňová podpora v oblasti environmentální politiky a uplatňování antidumpingových a antisubvenčních cel

Změna v položce:

Předmět kontroly:

Podpora environmentální politiky v oblasti příjmů veřejných rozpočtů
(původní znění: Daňová podpora v oblasti environmentální politiky a uplatňování antidumpingových a antisubvenčních cel)

Cíle kontroly:

Prověřit, zda je podpora v oblasti daní, poplatků, mýtného, cel a dalších příjmů veřejných rozpočtů nastavena tak, aby účinně přispívala zejména k naplnění cílů klimaticko-energetické politiky při zachování dlouhodobé udržitelnosti veřejných příjmů
(původní znění: Prověřit, zda je daňová podpora k naplňování cílů environmentální politiky efektivní a systémová, a prověřit postup celních orgánů při uplatňování antidumpingových a antisubvenčních cel)

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 6/XIII/2018 na svém XIII. jednání dne 15. října 2018.

tisk stránky