Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/24


Předmět kontroly:

Podpora veřejné městské a regionální dopravy financovaná v rámci integrovaného regionálního operačního programu

Změna v položce:

Časový plán:

  • zahájení kontrolní akce: 11/2018
    (původní znění: 10/2018)
  • předložení KZ ke schválení: 08/2019
    (původní znění: 07/2019)

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Statutární město Ostrava
  • ČSAD Havířov a.s.

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 7/XIII/2018 na svém XIII. jednání dne 15. října 2018.

tisk stránky