Změna plánu kontrolní činnosti u kontroly č. 18/29


Předmět kontroly:

Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Změna v položce:

Kontrolované osoby:

– upřesňuje se:

  • Agentura pro podnikání a inovace, Praha
  • DESO development, s.r.o., Brno
  • Sabris CZ s.r.o., Praha

Změnu schválilo Kolegium NKÚ usnesením č. 8/XIII/2018 na svém XIII. jednání dne 15. října 2018.

tisk stránky