Tiskové zprávy

Ropné znečištění

Odstraňování ekologických zátěží: sanace lagun Ostramo stála dosud téměř tři miliardy korun, řešení situace není jasné ani po 20 letech

Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na oblast odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací. Kontroloři prověřili nastavení systému pro likvidaci těchto zátěží a pro kontrolu také vybrali vzorek tří lokalit – laguny Ostramo a areály dřívějších podniků KARA Trutnov a ČKD ELEKTRONIKA.

Křest komentáře k zákonu o NKÚ

Komentář k zákonu o NKÚ je na světě, pomůže s pochopením role NKÚ i jeho činnosti

Kolektiv autorů společně se zástupci nakladatelství Wolters Kluwer 9. listopadu pokřtili první komentované vydání zákona o NKÚ. Komentář má přispět k pochopení úlohy jediného nezávislého auditora státu, kterým Nejvyšší kontrolní úřad je. Komentář ocení nejen ti, kteří přijdou do styku s kontrolou NKÚ a jejími výstupy, ale i lidé, kteří by se chtěli dozvědět více o samotné kontrolní činnosti NKÚ.