Kontrolní akce č. 18/35

Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Český báňský úřad

KZ vypracovává:
Hykšová Hana, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
134/2016, 137/2006, 2/1969, 218/2000, 219/2000, 280/2009, 44/1988, 563/1991, 61/1988, 89/2016, 98/2016,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 935/19 (usn. č. 835/2019), č. j. 567/20 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 223 (13.5.2021)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
---
Navazující kontroly:
---

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Český báňský úřad, Praha  Praha

Poslední aktualizace databáze: 8.7.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky