Kontrolní akce č. 07/24

Finanční prostředky poskytnuté veřejným vysokým školám s uměleckým zaměřením

KZ vypracovává:
Steidlová Jaromíra, Ing.
KZ schvaluje:
Kolegium NKÚ
Stav akce:
ukončená publikovaná
Kontrolní závěr:
kontrolní závěr (pdf)  kontrolní závěr (word)
Právní předpisy v kontrolním závěru:
111/1998, 218/2000, 320/2001, 40/2001, 40/2004, 552/2005, 563/1991, 65/1965,
Tisková zpráva:
česky / anglicky
Jednání ve vládě:
č. j. 1160/08 (usn. č. 1104/2008), č. j. 1996/08 (bez usnesení)
Jednání v parlamentu:
usnesení kontrolního výboru č. 278 (21.1.2009)
Trestní oznámení:
---
Oznámení správci daně:
ano
Navazující kontroly:
11/37, 07/24

Kontrolované osoby:

 Název/jméno Okres
Janáčkova akademie múzických umění v Brně  Brno
Akademie múzických umění v Praze  Praha
Akademie výtvarných umění v Praze  Praha
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  Praha
Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze  Praha

Poslední aktualizace databáze: 17.6.2024. Připomínky k databázi a aplikaci: webmaster@nku.cz.

tisk stránky