15. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 19.9.2011


Na XV. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 19. září 2011 bylo projednáno mj. následující:

Nové kontrolní akce v plánu kontrolní činnosti:

  • 11/37 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny veřejných vysokých škol
  • 11/38 - Peněžní prostředky stáru poskytované na záchranu a obnovu kulturních památek

Změny plánu kontrolní činnosti:

  • 11/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na prioritní osu Počáteční vzdělávání (upřesnění kontrolovaných osob)
  • 11/20 - Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko pro období 2007– 2013 na rozvoj měst (upřesnění kontrolovaných osob)
  • 11/35 - Peněžní prostředky z Evropského sociálního fondu předfinancované a spolufinancované ze státního rozpočtu určené na projekty realizované na území hlavního města Prahy (upřesnění kontrolovaných osob)

Odvolání kontrolované osoby ke kontrolní akci:

  • 10/23 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (odvolání kontrolované osoby Liberecký kraj a statutární město Plzeň)
  • 10/28 - Peněžní prostředky určené na zlepšení konkurenceschopnosti zemědělství a lesnictví podle Programu rozvoje venkova (odvolání kontrolované osoby SZIF)

Schválení kontrolního závěru z kontrolní akce:

  • 11/01 - Peněžní prostředky a majetek státu, se kterým jsou příslušné hospodařit vybrané krajské hygienické stanice
  • 11/02 - Majetek státu, se kterým je příslušné hospodařit Ministerstvo průmyslu a obchodu

tisk stránky