Sazebník úhrad

Sazebník je zpracováván podle nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.

1. Náklady na pořízení kopií

Kopírování a tisk

  papír 80g, tisk textu papír 90g, tisk textu s grafikou, fotografiemi
FormátKopie (výtisk)černobílébarevnéčernobílébarevné
A3jednostranná2,50 Kč10 Kč15 Kč30 Kč
A3dvoustranná4,00 Kč16 Kč30 Kč60 Kč
A4jednostranná1,50 Kč4 Kč10 Kč15 Kč
A4dvoustranná2,50 Kč8 Kč20 Kč30 Kč

Pořízení kopií jiných formátů a speciální požadavky na finální úpravu (kroužková vazba, šanon) se hradí dle skutečných nákladů.

2. Náklady na opatření technických nosičů dat

  • CD 10 Kč/ks
  • DVD 20 Kč/ks

3. Náklady na odeslání informací žadateli

Náklady za poštovní služby se hradí ve skutečné výši dle aktuálního ceníku poštovních služeb.

Úhrada nákladů za balné se vyžaduje pouze při zasílání informace na technickém nosiči, a to ve výši 15 Kč/ks (polstrovaná obálka).

4. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Sazba nákladů na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací odvozená z nákladů na platy zaměstnanců úřadu činí 125,- Kč za každou i započatou půlhodinu vyhledávání.

Informace bude žadateli vydána až po prokazatelné úhradě požadovaných nákladů.

Celkovou výši nákladů sdělí žadateli příslušný zaměstnanec odboru komunikace ve lhůtě pro vyřízení žádosti o informaci.

Úhrada se provede bezhotovostně na č. účtu 19-30027001/0710, pokud nebude v konkrétním případě dohodnuto jinak.

Činí-li náklady na poskytnutí informace méně než 100,- Kč, úhrada nákladů se nevyžaduje.

tisk stránky