1. jednání Kolegia NKÚ dne 22.1.2018


Na I. jednání Kolegia NKÚ dne 22. ledna 2018 bylo projednáno mj. následující:
  • Změna závazných ukazatelů státního rozpočtu na rok 2017, kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad k realizaci projektu „Vybudování a provoz dětské skupiny NKÚ“ v rámci operačního programu Zaměstnanost; Rozpočtové opatření č. 6/2017;
  • Změna návrhu rozpočtu NKÚ na rok 2018;
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/02 - Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování (změna v položce Časový plán);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Státní zdravotní ústav;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/14 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/16 - Program péče o národní kulturní poklad;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/17 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží;

tisk stránky