10. jednání Kolegia NKÚ dne 30.7.2018


Na X. jednání Kolegia NKÚ dne 30. července 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/09 - Peněžní prostředky určené na podporu sociálních služeb (změna v položce Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/18 - Podpora rozvoje digitalizace výuky v České republice (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Určení způsobu nakládání s kontrolním závěrem z kontrolní akce č. 17/29 - Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/19 - Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu nákladů z činnosti
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/24 - Veřejné nákupy v oblasti státní správy a využití centralizovaného zadávání
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/27 - Majetek státu a peněžní prostředky poskytnuté státnímu podniku Česká pošta
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/31 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

tisk stránky