11. jednání Kolegia NKÚ dne 27.8.2018


Na XI. jednání Kolegia NKÚ dne 27. srpna 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/21 - Správa daně z příjmů právnických osob (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/08 - Peněžní prostředky vynakládané na podpory v sektoru živočišné výroby (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/33 - Zajištění bezpečnosti železničního provozu a cestujících
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce akce č. 17/35 - Pořízení a obnova železničních kolejových vozidel

tisk stránky