11. jednání Kolegia NKÚ dne 20.7.2020


Na XI. jednání Kolegia NKÚ 20. července 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět KV PSP ČR k provedení kontroly Peněžní prostředky státu určené na prevenci kriminality
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/12 - Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/19 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynakládané na podporu společného vzdělávání žáků (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/10 - Opravy a údržba silničních mostů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/21 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2018, účetní závěrka Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2018 a údaje předkládané Ministerstvem pro místní rozvoj pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2018
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/22 - Peněžní prostředky státu určené na demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách

tisk stránky