13. jednání Kolegia NKÚ dne 28.8.2017


Na XIII. jednání Kolegia NKÚ dne 28. srpna 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo práce a sociálních věcí za rok 2016, účetní závěrka Ministerstva práce a sociálních věcí za rok 2016 a údaje předkládané Ministerstvem práce a sociálních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2016 (změna v položce Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/32 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství (změna v položce Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/15 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu, vývoje a inovací (změna v položce Předmět kontroly, Cíle Kontroly, Kontrolované osoby – doplňuje se, Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/25 - Peněžní prostředky poskytované České republice v rámci finančních mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2017 o kontrolní akci č. 17/36 - Účetní reforma v oblasti veřejných financí
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/30 - Peněžní prostředky státní pokladny a řízení likvidity státní pokladny

tisk stránky