17. jednání Kolegia NKÚ dne 8.11.2021


Na XVII. jednání Kolegia NKÚ dne 8. listopadu 2021 bylo projednáno mj. následující

  • Změna rozpočtu na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 6
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/21 - Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků (změna v položce Kontrolované osoby – vybraní příjemci peněžních prostředků*) – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/31 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie vynaložené na projekt Metodická optimalizace a zefektivnění systému úhrad nemocniční péče v ČR (vypuštění KA z plánu kontrolní činnosti na rok 2021)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akce č. 21/35 - Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností (změna v položce – Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p. (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/04 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit Správa státních hmotných rezerv

tisk stránky