17. jednání Kolegia NKÚ dne 9.11.2020


Na XVII. jednání Kolegia NKÚ dne 9. listopadu 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/19 - Opatření ke snížení energetické náročnosti bytových domů podporovaná z Integrovaného regionálního operačního programu a z programu Nová zelená úsporám (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na 2020 v kontrolní akci č. 20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/26 - Účetní závěrka Úřadu práce České republiky za rok 2020, údaje předkládané Úřadem práce České republiky pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020 (vypuštění KA z PKČ na rok 2020)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/31 - Správa silniční daně (vypuštění KA z PKČ na rok 2020)
  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2021 o kontrolní akci č. 21/34 - Správa silniční daně
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/03 - Pořizování výzbroje Armádou České republiky (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/20 - Vysokoškolské vzdělávání příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků ozbrojených sil

tisk stránky