19. jednání Kolegia NKÚ dne 13.12.2021


Na XIX. jednání Kolegia NKÚ 13. prosince 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu Parlamentu ČR k provedení kontroly veškerých vynaložených finančních prostředků českým olympijským výborem na realizaci zajištění české účasti na LOH v Tokiu
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/03 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu rekreační plavby (odvolání kontrolované osoby Ředitelství vodních cest ČR)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/05 - Peněžní prostředky státu vynakládané na Integrovaný informační systém Státní pokladny (odvolání kontrolované osoby Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p., Praha)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/13 - Majetek a peněžní prostředky státu, s nimiž má právo hospodařit ČPP Transgas, s.p.

tisk stránky