19. jednání Kolegia NKÚ dne 14.12.2020


Na XIX. jednání Kolegia NKÚ dne 14. prosince 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/32 - Peněžní prostředky vynaložené v souvislosti s epidemiologickou situací v České republice (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/04 - Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb (změna v položce Kontrolované osoby – vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 20/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na potravinovou pomoc nejchudším osobám a na opatření ke snižování plýtvání s potravinami (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly, Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/05 - Podpora energetických úspor u veřejných budov (odvolání kontrolované osoby Státní fond životního prostředí České republiky)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/03 - Pořizování výzbroje Armádou České republiky

tisk stránky