2. jednání Kolegia NKÚ dne 19.2.2018


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 19. února 2018 bylo projednáno mj. následující:

  • Závěrečný účet kapitoly 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2017
  • Změna rozpočtu na rok 2018 – Rozpočtové opatření č. 1
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/01 - Podpora podnikatelských nemovitostí a podnikatelské infrastruktury (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 17/12 - Správa daně z přidané hodnoty (odvolání kontrolované osoby Finanční úřad pro hlavní město Prahu)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/02 - Podpora sociálního bydlení jako součást politiky sociálního začleňování
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 17/09 - Akce stavebního charekteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů

tisk stránky