2. jednání Kolegia NKÚ dne 31.1.2022


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 31. ledna 2022 bylo projednáno mj. následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2022 o kontrolní akci č. 22/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit Kancelář prezidenta republiky a příspěvková organizace Správa Pražského hradu
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/05 - Peněžní prostředky státního rozpočtu poskytované státním příspěvkovým organizacím (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se, vypouští se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro místní rozvoj (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/09 - Peněžní prostředky vynakládané na projekty návštěvnické infrastruktury související s ochranou přírody (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/15 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie vynakládané na propagaci zemědělských produktů a potravin (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/17 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na humanizaci psychiatrické péče (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/19 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem obrany na pořizování, skladování a vyřazování střeliva a munice (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/34 - Peněžní prostředky státu z daně silniční a správa této daně
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/35 - Peněžní prostředky na informační podporu protiepidemických činností

tisk stránky