2. jednání Kolegia NKÚ dne 4.2.2019


Na II. jednání Kolegia NKÚ dne 4. února 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Informace o změně návrhu rozpočtu NKÚ na rok 2019
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/29 - Podpora konkurenceschopnosti prostřednictvím projektů na podporu ICT, které jsou financovány z prostředků operačních programů Podnikání a inovace a Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (změna v položce Cíle kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/07 - Informační podpora agendy daňového řízení (odvolání kontrolované osoby Generální finanční ředitelství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/05 - Účetnictví Ministerstva financí za rok 2017
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/11 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního zdravotnictví
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/13 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

tisk stránky