3. jednání Kolegia NKÚ dne 25.2.2019


Na III. jednání Kolegia NKÚ dne 25. února 2019 bylo projednáno mj. následující:

  • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – NKÚ za rok 2018
  • Účetní závěrka NKÚ za účetní období roku 2018
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2018 v kontrolní akci č. 18/07 - Informační podpora agendy daňového řízení (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti v kontrolní akci č. 18/36 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit příspěvkové organizace Národní knihovna České republiky a Moravská zemská knihovna v Brně (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/33 - Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě (odvolání kontrolované osoby HLAVNÍ MĚSTO PRAHA)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 18/34 - Implementace inteligentních dopravních systémů (ITS) v silniční infrastruktuře České republiky (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/03 - Peněžní prostředky poskytované nestátním neziskovým organizacím
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 18/33 - Podpora z operačního programu Praha – pól růstu ČR poskytnutá na sociální začleňování a na boj proti chudobě

tisk stránky