4. jednání Kolegia NKÚ dne 7.3.2022


Na IV. jednání Kolegia NKÚ 7. března 2022 bylo projednáno mj. následující:

 • Účetní závěrka Nejvyššího kontrolního úřadu za účetní období roku 2021
 • Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu 381 – Nejvyšší kontrolní úřad za rok 2021
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/12 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/36 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/07 - Peněžní prostředky státu určené na kompenzační bonus v souvislosti s opatřeními ke zmírnění důsledků pandemie onemocnění covid-19 (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/10 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury (odvolání kontrolované osoby Národní galerie v Praze)
 • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 21/12 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/14 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/18 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zahraničních věcí za rok 2020, účetnictví Ministerstva zahraničních věcí za rok 2020 a údaje předkládané Ministerstvem zahraničních věcí pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2020
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/24 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky

tisk stránky