7. jednání Kolegia NKÚ dne 19.4.2021


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 19. dubna 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2021 – Rozpočtové opatření č. 3
  • Změna PKČ rok 2021 v kontrolní akci č. 21/03 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna PKČ na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/14 - Peněžní prostředky Integrovaného regionálního operačního programu určené na podporu prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se);
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/16 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Národní památkový ústav (odvolání kontrolované osoby Národní památkový ústav)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/10 - Peněžní prostředky státu vynakládané na plnění vybraných cílů migrační politiky České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/12 - Peněžní prostředky státu poskytované na programy protidrogové politiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/20 - Peněžní prostředky operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost poskytované malým a středním podnikatelům na poradenství, marketing a vzdělávání a v souvislosti s nákazou Covid 19

tisk stránky