7. jednání Kolegia NKÚ dne 25.4.2017


Na VII. jednání Kolegia NKÚ 24. dubna 2017 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2016 v kontrolní akci č. 16/32 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na podporu rozvoje vzájemné spolupráce obcí a rozvoje místních partnerství (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/04 - Odstraňování starých ekologických zátěží vzniklých před privatizací (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/09 - Akce stavebního charakteru prováděné za účelem oprav, modernizace a rozvoje sítě silnic II. a III. tříd na území vybraných krajů, spolufinancované z prostředků Evropské unie a národních zdrojů (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/07 - Rozvoj a obnova materiálně technické základny Policie České republiky (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2017 v kontrolní akci č. 17/17 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu práce s dětmi a mládeží (změna v položce Kontrolní závěr vypracovává)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/20 - Peněžní prostředky státu vynakládané Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy na rozvoj a obnovu materiálně technické základny sportu a tělovýchovy
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/22 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit státní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic ČR
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 16/23 - Peněžní prostředky určené na realizaci opatření v oblasti nakládaní s odpady

tisk stránky