7. jednání Kolegia NKÚ dne 27.4.2020


Na VII. jednání Kolegia NKÚ dne 27. dubna 2020 bylo projednáno následující:

  • Návrh celkových příjmů a celkových výdajů NKÚ na rok 2021
  • Odvolání v kontrolní akci č. 19/14 - Zavedení elektronické identifikace a zajištění elektronického přístupu ke službám veřejné správy (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo vnitra)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/05 - Peněžní prostředky státu poskytované mezinárodním organizacím a další související výdaje
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/33 - Vybraný majetek státu, s nímž má právo hospodařit státní podnik Lesy České republiky

tisk stránky