8. jednání Kolegia NKÚ dne 10.5.2021


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 10. května 2021 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/21 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Generální finanční ředitelství (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/22 - Peněžní prostředky státu na investice v oblasti sociálních služeb (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/04 - Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/03 - Peněžní prostředky státu určené na podporu rekreační plavby (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/34 - Správa silniční daně (změna v položce Předmět kontroly, Cíle kontroly)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/01 - Správa pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (odvolání kontrolované osoby Česká správa sociálního zabezpečení)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 20/04 - Intervence k zajištění udržitelné jakosti vod (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo životního prostředí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 20/14 - Podpora využívání veřejné hromadné dopravy ve městech v elektrické trakci z operačního programu Doprava 2014–2020

tisk stránky