8. jednání Kolegia NKÚ dne 18.5.2020


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 18. května 2020 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2019 u KA č. 19/14, 19/16, 19/19, 19/20, 19/21, 19/22, 19/23, 19/24, 19/25, 19/26, 19/28, 19/29, 19/30, 19/31 a 19/34 (změny v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 (změny v položce Časový plán – zahájení kontrolní akce, předložení KZ ke schválení, vypuštění KA z PKČ 2020, doplnění KA č. 20/32 do PKČ 2020)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2020 v kontrolní akci č. 20/06 - Peněžní prostředky státu poskytované veřejným vysokým školám (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/17 - Peněžní prostředky státu poskytnuté na podporu zdravotnického výzkumu
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/18 - Podpory poskytované Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 19/34 - Zahraniční pohledávky České republiky ve správě Ministerstva financí

tisk stránky