8. jednání Kolegia NKÚ dne 30.5.2022


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 30. května 2022 bylo projednáno mj. následující:

 • Projednání návrhu podnětu Organizačního výboru Senátu Parlamentu ČR na zařazení kontrolní akce spočívající v prověření, zda Kancelář Senátu hospodařila se svěřenými prostředky rozpočtové kapitoly 303 – Senát Parlamentu v letech 2018, 2019, 2020 a 2021 účelně a hospodárně, do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2022
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2021 v kontrolní akci č. 21/23 - Správa majetku zajištěného, zastaveného, zabraného, propadlého a prodaného v trestním a daňovém řízení (změna v položce Časový plán – předložení KZ ke schválení)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/09 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na podporu opatření na ochranu a péči o přírodu a krajinu (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/10 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie určené na realizaci a implementaci genderových auditů (změna v položce Kontrolované osoby – doplňuje se)
 • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2022 v kontrolní akci č. 22/14 - Peněžní prostředky státu určené na zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a katastrof (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/10 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané příspěvkové organizace Ministerstva kultury
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizace v resortu Ministerstva pro Místní rozvoj
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/12 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo financí
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/21 - Peněžní prostředky státu vynakládané na systém ochrany měkkých cílů
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/22 - Peněžní prostředky státního rozpočtu a Evropské unie poskytované na podporu sociálních podniků
 • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 21/36 - Peněžní prostředky státu a Evropské unie určené na rekonstrukci vybraných mimokoridorových železničních tratí

tisk stránky