Kontroly zahajované v srpnu 2015


Vlajka EU

15/26 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu vynaložené v rámci technické pomoci na aktivity související s publicitou a propagací operačních programů a projektů realizovaných v programovém období 2007–2013

schválení kontrolního závěru: duben 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.Logo Technologické agentury ČR

15/27 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky

schválení kontrolního závěru: květen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Neuvirt Petr, RNDr.Logo Státního fondu kinematografie

15/28 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond kinematografie

schválení kontrolního závěru: květen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Kufa Rudolf, Ing.Dálnice - ilustrační foto

15/29 - Peněžní prostředky určené na výstavbu dálnice D8

schválení kontrolního závěru: duben 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Sehoř Karel, Ing.Logo Zařízení služeb Ministerstva vnitra

15/30 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit příspěvková organizace Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

schválení kontrolního závěru: květen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPAČeské bankovky - ilustrační foto

15/31 - Peněžní prostředky určené na zajištění informační podpory systému financování programů a dotací a vybrané dotace a programy reprodukce majetku

schválení kontrolního závěru: červen 2016
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Reisiegel Daniel, Ing. MPA

tisk stránky