Informování veřejnosti patří k práci NKÚ. Ústavní soud ukončil boj nemocnic proti tiskovým zprávám kontrolorů

Tisková zpráva – 19. 5. 2021


Ústavní soud odmítl stížnost Nemocnice České Budějovice a Nemocnice Tábor na tiskovou zprávu Nejvyššího kontrolního úřadu ke kontrole 14/16 – Peněžní prostředky určené v rámci Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Jihozápad pro období 2007–2013 na rozvoj a obnovu regionálních zdravotnických zařízení. Nemocnice se na Ústavní soud obrátily poté, co neuspěly u Městského soudu v Praze, Vrchního soudu v Praze ani Nejvyššího soudu.

„Nemocnice po celou dobu usilovaly o to, aby NKÚ nemohl o svých výsledcích informovat veřejnost a média. Jsem rád, že Ústavní soud teď definitivně potvrdil, že i toto je součást naší práce. Nejen poslanci a vláda, ale i veřejnost má právo vědět, co jsme při kontrolách zjistili a jak se nakládá s veřejnými penězi. Neumím si představit, že bychom jí tyto informace dát nemohli, je to přece veřejný zájem,“ okomentoval výsledky soudu prezident NKÚ Miloslav Kala.

Již předchozí soudy konstatovaly, že prezentace kritiky v tiskové zprávě k uvedené kontrole byla přiměřená, nikoli bulvární povahy a nesledovala hanobení zmíněných nemocnic. Soudy také potvrdily, že informace uvedené v tiskové zprávě odpovídají zjištěním uvedeným v kontrolním závěru. Podle Ústavního soudu tak u tiskové zprávy „soudy jasně odůvodnily, že informace obsahově odpovídá kontrolnímu závěru, kritika vedená v tiskové zprávě je věcná.“

Odbor komunikace
Nejvyšší kontrolní úřad

tisk stránky