Kontroly zahajované v říjnu 2017


Data

17/29 - Majetek a prostředky určené na zajištění činnosti Bezpečnostní informační služby

schválení kontrolního závěru: červen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Stárek Jan, Ing.


České bankovky - ilustrační foto

17/30 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva obrany za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem obrany pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

schválení kontrolního závěru: červen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Vedral Jan, Ing.


České bankovky - ilustrační foto

17/31 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství za rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zemědělství za rok 2017 a údaje předkládané Ministerstvem zemědělství pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017

schválení kontrolního závěru: červen 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Steidlová Jaromíra, Ing.


Ministerstvo dopravy - letecký snímek

17/32 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu

schválení kontrolního závěru: červenec 2018
člen NKÚ, který kontrolu řídí: Adámek Jiří, Ing.


tisk stránky