Věstník

Kontrolní závěry publikuje NKÚ pravidelně ve Věstníku NKÚ. Kontrolní závěry jsou zveřejňovány v pořadí, ve kterém je schválilo Kolegium NKÚ. Věstník obsahuje také plán kontrolní činnosti se všemi jeho změnami a dodatky. Podle zákona musí být ve věstníku publikována i výroční zpráva NKÚ.

Věstník NKÚ ke stažení