NKÚ zkontroloval regionální projekty za 950 milionů korun, pětinu peněz dostali příjemci dotací neoprávněně

TISKOVÁ ZPRÁVA – 6. 8. 2012


Nejvyšší kontrolní úřad se zaměřil na regionální operační programy u dvou regionálních rad: Jihozápad a Moravskoslezsko. Kontroloval jejich hospodaření v letech 2007–2011. Kontroloři prověřili dohromady 28 projektů za celkem 950,2 milionu korun a zjistili, že 187,7 milionu bylo proplaceno neoprávněně. U obou operačních programů NKÚ narazil na velmi podobné problémy: šlo hlavně o porušování zákona o veřejných zakázkách, které vedlo k neoprávněnému proplácení dotací. Příčinou byla zejména nedostatečná kontrola projektů.

NKÚ kontroloval jak příjemce dotací z regionálních operačních programů, tak regionální rady, které projekty vybírají a dohlížejí na jejich průběh i vyúčtování. A právě v kontrole měly rady velké mezery. Například regionální rada Jihozápad umožnila dvěma manažerům, kteří mají projekty hodnotit nezávisle na sobě, vzájemně konzultovat svou práci. Ti se pak ve svých hodnoceních i výstupech naprosto shodovali. Regionální rada tak porušila pravidlo „kontroly čtyřma očima“ – a tedy evropské i vlastní předpisy.

Špatná kontrola projektů ze strany regionálních rad pak vedla k tomu, že některým příjemcům byly peníze proplaceny, aniž na ně měli právo. To je případ třeba Českého Těšína, který z ROP pro Moravskoslezsko získal peníze na úpravu chodníků, parkoviště, in-line dráhy, apod. Kontroloři ale na místě zjistili, že město nevystavělo vše, co v projektu přislíbilo. Přesto si ale nechalo proplatit celou dotaci, tedy o 345,6 tisíce korun navíc, a porušilo tak rozpočtovou kázeň. Obec Boršov nad Vltavou zase svou stavbu zkolaudovala o měsíc a půl později, než podle projektu měla, a porušila tak podmínky smlouvy. Regionální rada Jihozápad přesto schválila proplacení dotace ve výši 30,5 milionu korun.

Kontroloři našli velké rozdíly v cenách odborných prací. Výdaje za zpracování žádostí o dotace a za řízení projektů u některých žadatelů představovaly méně než jedno procento z ceny projektu, u jiných naopak více než pět procent.

Podrobnosti ke kontrolám naleznete v přiložené informaci z ukončených kontrolních akcí č. 11/19 a 11/20.

tisk stránky