Kancelář prezidenta NKÚ


Zuzana Čandová

Ing. Zuzana Čandová

ředitelka kanceláře prezidenta

telefon: 724 085 651

zuzana.candova (at) nku.cz


Sekretariát prezidenta NKÚ

Osoba malá

Petra Horáková

telefon: 724 168 829

petra.horak (at) nku.cz

Marta Vorbsová

Marta Vorbsová

telefon: 602 622 529

marta.vorbsova (at) nku.cz

Připravuje podklady pro prezidenta NKÚ, vede příslušnou dokumentaci, připravuje a organizuje porady prezidenta NKÚ a pořizuje z nich zápisy. Vede evidenci písemných pověření ke kontrolním akcím, protokol korespondence prezidenta NKÚ a ředitele kanceláře prezidenta NKÚ.

Tajemník prezidenta NKÚ

Michal Pleticha

Mgr. Michal Pleticha

tajemník prezidenta

michal.pleticha (at) nku.cz

Provádí expertní konzultační činnost pro prezidenta NKÚ, zajišťuje kontakt s institucemi veřejné správy, účastní se jednání se zahraničními delegacemi, účastní se jednání orgánů Parlamentu ČR a připravuje stanoviska k zadaným tématům.

Poradci prezidenta NKÚ

Olga Málková

Mgr. Olga Málková

poradce prezidenta

olga.malkova (at) nku.cz

Připravují zejména stanoviska pro prezidenta NKÚ, na základě zmocnění prezidenta NKÚ se zúčastňují jednání za NKÚ a připravují podklady pro jednání prezidenta NKÚ.

Odbor právní

Tereza Koucká Höfferová

Mgr. Tereza Koucká Hőfferová

ředitelka odboru

telefon: 725 964 860

tereza.kouckahofferova (at) nku.cz

Podílí se na přípravě zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, připravuje stanoviska k výkladům právních předpisů, účastní se právních rozborů pro metodiky kontrolní činnosti, vypracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, metodicky řídí právní službu NKÚ a podílí se na tvorbě vnitřních předpisů NKÚ.

Odbor komunikace

Jaroslav Broža

Mgr. Jaroslav Broža

ředitel odboru

telefon: 724 112 536

jaroslav.broza (at) nku.cz

Zajišťuje komunikaci NKÚ s médii a veřejností, má také na starosti redakci a vydávání publikací NKÚ, aktuální zpravodajství z jednání Parlamentu ČR, spravuje obsah webových stránek a obsah intranetu NKÚ. Vyřizuje došlá podání a žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odbor komunikace také zajišťuje služby odborné knihovny.

Odbor mezinárodních vztahů

Michaela Rosecká

Ing. Michaela Rosecká

ředitelka odboru

telefon: 602 622 543

michaela.rosecka (at) nku.cz

Do kompetencí odboru patří mezinárodní spolupráce NKÚ, spolupráce NKÚ s vrcholnými kontrolními orgány v zahraničí, s Evropským účetním dvorem a dalšími orgány Evropské unie. Dále zpracovává informace o činnosti zahraničních partnerů, organizuje a zabezpečuje zahraniční styky a zahraniční cesty představitelů a zaměstnanců NKÚ. Pro potřeby NKÚ zajišťuje také překlady dokumentů.

tisk stránky