Kancelář prezidenta NKÚ

Zuzana Čandová

Ing. Zuzana Čandová

ředitelka kanceláře prezidenta

telefon: 724 085 651

zuzana.candova (at) nku.cz


Sekretariát prezidenta NKÚ

Osoba malá

Bc. Marie Hudečková

telefon: 602 622 529

marie.hudeckova (at) nku.cz

Připravuje podklady pro prezidenta NKÚ, vede příslušnou dokumentaci, připravuje a organizuje porady prezidenta NKÚ a pořizuje z nich zápisy. Vede evidenci písemných pověření ke kontrolním akcím, protokol korespondence prezidenta NKÚ a ředitele kanceláře prezidenta NKÚ.

Tajemník prezidenta NKÚ

Michal Pleticha

Mgr. Michal Pleticha

tajemník prezidenta

michal.pleticha (at) nku.cz

Provádí expertní konzultační činnost pro prezidenta NKÚ, zajišťuje kontakt s institucemi veřejné správy, účastní se jednání se zahraničními delegacemi, účastní se jednání orgánů Parlamentu ČR a připravuje stanoviska k zadaným tématům.

Poradci prezidenta NKÚ

Osoba malá

funkce poradce není obsazena

Připravují zejména stanoviska pro prezidenta NKÚ, na základě zmocnění prezidenta NKÚ se zúčastňují jednání za NKÚ a připravují podklady pro jednání prezidenta NKÚ.

Odbor právní

Tereza Koucká Höfferová

Mgr. Tereza Koucká Hőfferová

ředitelka odboru

telefon: 725 964 860

tereza.kouckahofferova (at) nku.cz

Podílí se na přípravě zákonů a dalších obecně závazných právních předpisů, připravuje stanoviska k výkladům právních předpisů, účastní se právních rozborů pro metodiky kontrolní činnosti, vypracovává stanoviska k návrhům právních předpisů, metodicky řídí právní službu NKÚ a podílí se na tvorbě vnitřních předpisů NKÚ.

Odbor komunikace

Jaroslav Broža

Mgr. Jaroslav Broža

ředitel odboru

telefon: 724 112 536

jaroslav.broza (at) nku.cz

Zajišťuje komunikaci NKÚ s médii a veřejností, má také na starosti redakci a vydávání publikací NKÚ, aktuální zpravodajství z jednání Parlamentu ČR, spravuje obsah webových stránek a obsah intranetu NKÚ. Vyřizuje došlá podání a žádosti o poskytnutí informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Odbor komunikace také zajišťuje služby odborné knihovny.

Odbor mezinárodních vztahů

Michaela Rosecká

Ing. Michaela Rosecká

ředitelka odboru

telefon: 602 622 543

michaela.rosecka (at) nku.cz

Do kompetencí odboru patří mezinárodní spolupráce NKÚ, spolupráce NKÚ s vrcholnými kontrolními orgány v zahraničí, s Evropským účetním dvorem a dalšími orgány Evropské unie. Dále zpracovává informace o činnosti zahraničních partnerů, organizuje a zabezpečuje zahraniční styky a zahraniční cesty představitelů a zaměstnanců NKÚ. Pro potřeby NKÚ zajišťuje také překlady dokumentů.

tisk stránky