Analýza - nestátní neziskové organizace v ČR


Český statistický úřad1 dělí neziskové organizace na ty, které poskytují své služby domácnostem (netržní neziskové instituce) a ty, které poskytují služby podnikatelským subjektům, které je založily a které je formou členských příspěvků převážně financují (tržní neziskové instituce). Dále k nim řadí i veřejné vysoké školy a asociace zdravotních pojišťoven.


Návod: Popis ovládání vizualizace k nestátním neziskovým organizacím v ČR (pdf, 349 kB)


Český statistický úřad v databázi RES eviduje neziskové organizace jednak na základě jejich převažující činnosti (klasifikace CZ-NACE), a jednak podle účelu, na který neziskové organizace vynakládají své prostředky (klasifikace CZ-COPNI). Nejčastější evidovanou činností je „činnost ostatních organizací sdružujících osoby za účelem prosazení společných zájmů“ která je evidovaná celkem 91 535x a je řazena mezi „Ostatní činnosti“. Neziskové organizace jsou evidovány i podle svého sídla a ekonomické aktivity.


Zdroj: ČSÚ.

Počet neziskových organizací, které vykazují nějakou aktivitu, je v porovnání s celkovým počtem registrovaných výrazně nižší a činí pouze 26,48 %. Nejvýraznější rozdíl je v kraji Karlovarském, kde podíl aktivních neziskových organizací k neaktivním činí 18,25 %, následuje kraj Ústecký s 20,53 % a Praha s 20,77 %.


1] Tisková konference ČSÚ, 30. října 2018.

tisk stránky