Za kolik stavíme?

Výdaje na výstavbu sídla NKÚ by neměly přesáhnout 940 milionů korun. Z toho by prostředky státního rozpočtu měly představovat 710 milionů korun a 230 milionů korun by měl NKÚ pokrýt ze svých nároků z nespotřebovaných výdajů, tedy z prostředků ušetřených v minulých letech. Všechny uvedené částky zahrnují daň z přidané hodnoty ve výši 21 %, což znamená, že ve vztahu k bilanci státního rozpočtu bude výdaj o hodnotu odvedené daně nižší.

Předpokládanou cenu výstavby stanovili odborníci z Českého vysokého učení technického ve svém posudku.

Plánované výdaje na výstavbu sídla schválil svými usneseními rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a Ministerstvo financí je zařadilo do střednědobého výhledu na příslušné období.

Dokumenty ke stažení:

tisk stránky