Co stavíme a jak?

Stavíme dvě moderní kancelářské budovy s nejnižšími náklady životního cyklu odpovídajícími běžným moderním administrativním budovám a s dlouhodobou životností odpovídající významným veřejným budovám. Budovy budou propojeny podzemními garážemi a ve dvou nadzemních podlažích. V souladu s vydaným územním rozhodnutím nabídnou svým uživatelům šest nadzemních kancelářských podlaží a v jednom objektu je navíc plánováno jedno technologické podlaží. Výška obou budov bude srovnatelná s okolními domy a zaberou přibližně 40 % plochy pozemku.

Budovy poskytnou pro 410 zaměstnanců NKÚ kanceláře o celkové výměře zhruba 5 000 m2, což odpovídá kancelářské ploše 12,5 m2 na jednoho zaměstnance. V jedné z budov bude kromě NKÚ sídlit i parlamentní knihovna a archiv Kanceláře Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a to na ploše zhruba 2 500 m2. Součástí budov budou dvoupodlažní podzemní garáže pro 123 vozů, dalších 20 parkovacích stání bude ve dvoře sídla.

Na pozemek určený k výstavbě nového sídla NKÚ je vydáno platné rozhodnutí o umístění stavby. Vydal ho odbor územního rozhodování Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. 128826/99/OUR/SZ/W dne 18. 10. 1999, právní moci nabylo dne 19. 11. 1999 a aktualizováno bylo změnou vydanou pod č. j. OUR – 337/06/0084008-ob99/Mal, Šk dne 16. 8. 2006.

Dále je na předmětnou oblast bývalého holešovického pivovaru vydáno platné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí (EIA), které vydal odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy pod č. j. MHMP-069184/2004/OOP/VI/EIA/098-8/Vč dne 30. 12. 2005.

NKÚ zadává přípravu a realizaci nového sídla metodou BIM (Building Information Modelling). Za tímto účelem uzavřel úřad dohodu o vzájemné spolupráci a koordinaci postupů s Ministerstvem průmyslu a obchodu (viz dokumenty ke stažení). Uzavřením této dohody se projekt NKÚ stal pilotním projektem pro zavádění metodiky BIM do stavebnictví viz: http://www.koncepcebim.cz/.

Dokumenty ke stažení:

tisk stránky