2. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 26. ledna 2009


Na II. zasedání Kolegia NKÚ konaném dne 26. ledna 2009 bylo projednáno mj. následující:

  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/17 Prostředky státního rozpočtu vynakládané na ekologickou likvidaci nepotřebné munice a s tím související činnosti Ministerstva obrany;
  • kontrolní závěr z kontrolní akce č. 08/21 Hospodaření státních podniků, u nichž funkci zakladatele vykonává Ministerstvo zdravotnictví.

tisk stránky