20. zasedání Kolegia NKÚ konané dne 19. listopadu 2007


Na XX. zasedání bylo mj. projednáno následující:
  • návrh na změnu plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 07/23 - Finanční prostředky určené v rámci „Společného regionálního programu“ na rozvoj cestovního ruchu a na registraci a revitalizaci vybraných měst (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesnění konečných uživatelů podpory);
  • návrh kontrolního závěru z kontrolní akce č. 07/03 - Hospodaření státního podniku LOM Praha a výdaje Ministerstva obrany na realizaci zakázek zadaných státnímu podniku;
  • návrh kontrolního závěru z kontrolní akce č. 07/05 - Finanční prostředky určené na operační program „Průmysl a podnikání“;
  • návrh kontrolního závěru z kontrolní akce č. 07/26 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu „Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“.

tisk stránky