12. zasedání Kolegia NKÚ dne 30.6.2014


Na XII. zasedání Kolegia NKÚ 30. června 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/29 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo obrany za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva obrany za rok 2012;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/32 - Peněžní prostředky určené na rozvoj cestovního ruchu;
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/33 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo dopravy);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/33 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo dopravy a jeho vybrané organizační složky státu;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/36 - Peněžní prostředky vynakládané na služby, jejichž cílem je podpora zemědělských produktů a potravin na tuzemském trhu.

tisk stránky