14. jednání Kolegia NKÚ dne 19.10.2015


Na XIV. jednání Kolegia NKÚ dne 19. října 2015 bylo projednáno mj.:

  • Změna rozpočtu na rok 2015 - Mimořádné rozpočtové opatření č. 4/2015
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/33 - Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky (změna v položce - Časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/27 - Peněžní prostředky státu určené na účelovou podporu výzkumu a vývoje prostřednictvím rozpočtové kapitoly Technologická agentura České republiky (změna v položce Kontrolované osoby - doplňuje se, vypouští se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/02 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo průmyslu a obchodu)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/03 - Peněžní prostředky určené na projekty elektronizace veřejné správy v gesci Ministerstva vnitra (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo vnitra)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/04 - Peněžní prostředky určené na přípravu a realizaci projektu Plzeň - Evropské hlavní město kultury 2015 (odvolání kontrolované osoby - statutární město Plzeň)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/05 - Majetkové účasti státu v obchodních společnostech (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo zemědělství)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/06 - Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů (odvolání kontrolované osoby - statutární město České Budějovice)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 15/08 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými jsou příslušné hospodařit vybrané organizační složky státu, jež jsou součástí Hasičského záchranného sboru České republiky (odvolání kontrolované osoby - Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje; Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 15/02 - Peněžní prostředky státu poskytované na podporu úspor energie

tisk stránky