15. jednání Kolegia NKÚ dne 22.9.2014


Na XV. jednání Kolegia NKÚ konaného dne 22. září 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrh podnětu Výboru pro životní prostředí PS PČR k rozšíření probíhající kontroly v Energetickém regulačním úřadu "Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů" na kontrolu hospodaření ERÚ
  • Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/23 - Peněžní prostředky určené na rozvoj a obnovu materiálně technické základny Hasičského záchranného sboru ČR (změna v položce kontrolovaná osoba - upřesňuje se)
  • Návrh na změnu plánu kontrolní činnosti u kontrolní akce č. 14/27 - Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Návrh usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/04 -  Peněžní prostředky státu poskytované na vybrané programy ukazatele státního rozpočtu Všeobecná sportovní činnost (odvolání kontrolované osoby Český tenisový svaz o. s., Praha; Autoklub České republiky, Praha; Česká asociace stolního tenisu;Český volejbalový svaz)

tisk stránky