16. zasedání Kolegia NKÚ dne 30.9.2013


Na XVI. zasedání Kolegia NKÚ dne 30. září 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Doplnění plánu kontrolní činnosti na rok 2013 o kontrolní akci č. 13/40 - Hospodaření s nemovitým majetkem a peněžními prostředky státu v souvislosti s užíváním nemovitého majetku vybranými organizačními složkami státu
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/04 - Peněžní prostředky určené na financování projektů realizovaných v rámci operačního programu Přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika 2007-2013 (odvolání kontrolované osoby město Český Těšín)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/29 - Peněžní prostředky vynakládané na nákup vybraných komodit v resortu Ministerstva vnitra v návaznosti na projekt centrálního nákupu
  • Změna rozpočtu NKÚ na rok 2013 - rozpočtové opatření č. 4.

tisk stránky