17. zasedání Kolegia NKÚ dne 14.10.2013


Na XVII. zasedání Kolegia NKÚ dne 14. října 2013 bylo schváleno mj. následující:

  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/09 - Vybrané veřejné zakázky zadávané bez soutěže (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo obrany)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/15 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo financí)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/15 - Správa odvodů za porušení rozpočtové kázně
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 12/33 - Peněžní prostředky určené na pořizování vybrané výzbroje a techniky pro pozemní a specializované síly Armády České republiky
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/03 - Peněžní prostředky určené na přímé platby
  • Plán kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu na rok 2014

tisk stránky