19. jednání Kolegia NKÚ dne 1.12.2014


Na XIX. jednání Kolegia NKÚ dne 1. prosince 2014 bylo projednáno mj. následující:

  • Návrhu podnětu KV PSP ČR k provedení kontroly hospodaření Ústavu pro studium totalitních režimů
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/07 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci osy V Programu rozvoje venkova"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/09 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Praha - Konkurenceschopnost"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/10 "Peněžní prostředky státního rozpočtu určené na podporu kulturních aktivit z rozpočtové kapitoly Ministerstvo kultury"

tisk stránky