20. zasedání Kolegia NKÚ dne 2.12.2013


Na XX. zasedání Kolegia NKÚ dne 2. prosince 2013 bylo projednáno mj. následující:

  • Odvolání v kontrolní akci č. 13/07 - Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušné hospodařit Ministerstvo životního prostředí (odvolání kontrolované osoby Ministerstvo životního prostředí);
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/05 - Majetek státu, s nímž má právo hospodařit Palivový kombinát Ústí, státní podnik;
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/12 - Peněžní prostředky vynakládané na přípravu, realizaci a provoz systémů základních registrů;
  • Změna Pracovního řádu NKÚ;
  • Návrh na změnu rozpočtu - Rozpočtové opatření č. 5.

tisk stránky