3. zasedání Kolegia NKÚ dne 10.2.2014


Na III. zasedání Kolegia NKÚ dne 10. února 2014 bylo projednáno následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti za rok 2013 v kontrolní akci č. 13/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012 (změna v položce - časový plán)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2014 v kontrolní akci č. 14/06 - Peněžní prostředky určené na podporu výroby energie z obnovitelných zdrojů (změna v položce kontrolovaná osoba - doplňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/19 - Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo pro místní rozvoj za rok 2012, účetní závěrka a finanční výkazy Ministerstva pro místní rozvoj za rok 2012 (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo pro místní rozvoj)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/13 - Peněžní prostředky státu určené regionálním zdravotnickým zařízením
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 13/23 - Peněžní prostředky státního rozpočtu určené k financování resortních sportovních center podporujících oblast tělovýchovy a sportu v České republice
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 13/17 - Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu určené na realizaci operačního programu Podnikání a inovace (odvolání kontrolované osoby - Ministerstvo průmyslu a obchodu)

tisk stránky