6. jednání Kolegia NKÚ dne 27.4.2015


Na VI. jednání Kolegia NKÚ dne 27. dubna 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/06 "Peněžní prostředky strukturálních fondů Evropské unie a státního rozpočtu určené na financování operačních programů z hlediska udržitelnosti projektů" (změna v položce kontrolované osoby - doplňuje se)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/15 "Zdaňování nemovitostí, převodu nemovitostí a majetku nabytého děděním a darováním" (změna v položce kontrolované osoby - upřesňuje se)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/24 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost" (odvolání kontrolované osoby Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků; Národní institut pro další vzdělávaní; Fond dalšího vzdělávání; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo práce a sociálních věcí)
  • Usnesení o odvolání v kontrolní akci č. 14/26 "Peněžní prostředky vynakládané na projekty Programu rozvoje venkova" (odvolání kontrolované osoby Obchodně zemědělská společnost ZEMPOL, spol. s.r.o.; Státní zemědělský intervenční fond; Ministerstvo zemědělství)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/22 "Peněžní prostředky určené na infrastrukturu pro výuku na vysokých školách"
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/27 "Peněžní prostředky Fondu solidarity Evropské unie poskytnuté ČR v souvislosti s katastrofálními povodněmi"
  • Rozpočet kapitoly 381 - Nejvyšší kontrolní úřad na rok 2016
  • Návrh podnětu KV PSP ČR k provedení kontroly využití finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých Autoklubu ČR a Českému olympijskému výboru v návaznosti na základní legislativu sportovních organizací za roky 2014 a 2015, popřípadě i roky předešlé

tisk stránky