8. jednání Kolegia NKÚ dne 8.6.2015


Na VIII. jednání Kolegia NKÚ dne 8. června 2015 bylo projednáno mj. následující:

  • Podnět Poslanecké sněmovny PČR, kterým žádá Nejvyšší kontrolní úřad, aby ověřil audit provedený ministerstvem financí, zvláště vůči vzneseným námitkám Ministerstva pro místní rozvoj
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/10 "Peněžní prostředky vynakládané na projekt Národní infrastruktura pro elektronické zadávání veřejných zakázek (NIPEZ) a nákup komodit jeho prostřednictvím" (změna v položce Předmět kontroly)
  • Změna plánu kontrolní činnosti na rok 2015 v kontrolní akci č. 15/16 "Peněžní prostředky určené na financování vybraných programů v působnosti Ministerstva spravedlnosti" (změna v položce Kontrolované osoby – upřesňuje se)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/24 "Peněžní prostředky Evropské unie a státního rozpočtu poskytnuté na úhradu výdajů národních projektů v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost"
  • Odvolání v kontrolní akci č. 14/30 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastruktury" (odvolání kontrolované osoby Státní fond dopravní infrastruktury)
  • Kontrolní závěr z kontrolní akce č. 14/30 "Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit Státní fond dopravní infrastruktury"

tisk stránky